Privacy Statement - De Fontein

De Fontein
Mededelingenblad voor Nieuw Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen
Ga naar de inhoud

Privacy Statement

Stichting Mededelingenblad De Fontein wil voldoen aan de Verordening (EU) 2016/679 met betrekking tot persoonsgegevens. De Fontein staat voor een zorgvuldige integere omgang met gegevens van personen en bedrijven. Gegevens worden niet ingezet voor andere doeleinden dan waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld. Voelt u zich geschonden in uw rechten, dan verzoeken wij u per omgaande contact op te nemen met ons. Wij zijn ten alle tijden bereid u nader te informeren en onze werkwijze te verbeteren en aan te passen.

1.      
Omgang met persoonsgegevens geschied ten alle tijden op basis van de beschreven privacy statement. Het doel van de inzet betreft hier het verstrekken van informatie over activiteiten zoals omschreven in onze statuten en vorm gegeven in het verspreiden van mededelingenblad De Fontein . Daarnaast worden gegevens ingezet om te informeren over diensten en activiteiten van De Fontein. Vanuit deze doelen kan ook gecommuniceerd worden naar onze adverteerders en in formeerders, door inzet van door hen verstrekte informatie.
 

2.     
De Fontein houd zich het recht voor om gegevens in te zetten op basis van beschreven grondslagen binnen de AVG. Wanneer u een samenwerking aangaat met De Fontein worden persoonsgegevens ingezet op basis van uitvoering van een mondelinge of schriftelijke overeenkomst/afspraak. In alle andere gevallen vind inzet van persoonsgegevens plaats op grondslag van toestemming.
 

3.      
Persoonsgegevens worden opgeslagen op basis van in het verwerkingsregister opgenomen termijnen.
 

4.     
Op verzoek heeft u het recht op dataportabiliteit, vergetelheid, inzage, rectificatie, beperking van verwerking, recht op menselijke blik bij besluiten en recht op informatie met betrekking tot persoonsgegevens. De Fontein kan na beoordeling van u verzoek een beroep op bovenstaande rechten honoreren.
 

5.     
U heeft ten allen tijden het recht om een beroep te doen op deze rechten, u kunt hiervoor contact opnemen met De Fontein, van Baerlestraat 8, 5854 BC Bergen via het bekende telefoonnummer of door te mailen naar redactie@defonteinbergen.nl
Mededelingenblad De Fontein © 2018
Terug naar de inhoud