Info adverteerders - De Fontein

De Fontein
Mededelingenblad voor Nieuw Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen
Ga naar de inhoud

Info adverteerders

Adverteren commerciële adverteerders

Aanleveren van alle advertenties op zaterdag voor 12.00 uur nadat de Fontein is verschenen, bij voorkeur per email redactie@defonteinbergen.nl  is hier geen mogelijkheid voor dan graag per post op het adres van de redactie: van Baerlestraat 8.

De redactie ontvangt de advertenties graag in een .jpg in zo hoog mogelijke resolutie of het originele Word bestand , zodat dit digitaal goed kan worden verwerkt. Alle advertenties mogen in kleur, grijstinten of zwart/wit worden aangeleverd. Ruimte voor advertenties is beperkt, indien er verenigingen zijn die vermeldingen hebben, zullen deze dan ook altijd voorrang krijgen op de adverteerders. Ook hebben de adverteerders binnen het verspreidingsgebied voorrang. Adverteerders van buiten het verspreidingsgebied worden in volgorde van binnenkomst behandeld.  Iedere adverteerder of vereniging kan in principe maximaal gebruik maken van een pagina.

Advertentie afmetingen en prijzen die mogelijk zijn:

1/3 pagina € 13,50
1/2 pagina € 19,25
1/1 pagina € 35,00

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.


Adverteren niet-commerciële adverteerders

Stichtingen en verenigingen uit het verspreidingsgebied die een niet-commerciële doelstelling hebben, mogen gratis kopij aanleveren. Echter voor personeelsadvertenties geldt het commerciële tarief. Voor Stichtingen en verenigingen die niet uit het verspreidingsgebied komen geldt ons niet-commerciële tarief. Kopij in verband met landelijke collectes worden zonder kosten geplaatst.

Advertentie afmetingen en prijzen die mogelijk zijn:

1/3 pagina  € 2,90
1/2 pagina  € 3,72
1/1 pagina  € 7,44

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Bovengenoemde tarieven zijn de geldende tarieven, wilt u weten of het onder commerciel of niet commerciel valt mail dan naar redactie@defonteinbergen.nl

Indien er meerdere keren geadverteerd wordt in De Fontein dan zult u periodiek een factuur van het geplaatste ontvangen.

Mededelingenblad De Fontein © 2018
Terug naar de inhoud